Home » Referenten » Ponente

Herr Oriol Junqueras

Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya
Veranstaltungen mit diesem Referenten: